از زمان راه اندازی این فروشگاه درخواستهای زیادی از سوی کارفرمایان و تامین کنندگان محترم مبنی بر عرضه محصولات مازاد آنها توسط این فروشگاه بدستمان میرسید که تا این تاریخ امکان ارائه آنها نبود ولی با توجه به گسترش دامنه فعالیتهای فروشگاه تصمیم گرفتیم بخش ویژه ای را برای این موضوع تخصیص دهیم .

لذا در این بخش به معرفی این تجهیزات خواهیم پرداخت و شما کارفرما و تامین کننده محترم میتوانید تجهیزاتی را که قصد دارید توسط ما برای فروش عرضه گردد را از طریق ایمیل زیر برای ما ارسال فرمایید .

Sales@pars-tavan.com

لطفا اطلاعات کامل فنی و عکس با کیفیت از تجهیزات ، پیوست ایمیل باشد و قیمت مورد نظر برای فروش را نیز اعلام فرمایید .