یکی از اهداف شرکت مهندسی پارس توان پرند علاوه بر تامین تجهیزات ارائه خدمات مهندسی مرتب می باشد .

ازاینرو درحال حاضر خدمات مهندسی زیر ارائه میگردد :

تعمیر تجهیزات :

یکی از اهداف این شرکت ارائه هرچه بهتر خدمات در زمینه  تعمیر تجهیزات  می باشد ازاینرو در حال حاضر خدمات زیر قابل ارائه می باشد :

1- تعمیرات تخصصی دژنکتورهای فشار متوسط

2- جایگزینی دژنکتورهای جدید در تابلوهای قدیمی در کمترین زمان ممکن

3- تعمیرات تابلوهای برق فشار متوسط

4- تعمیر ارابه های کلیدهای کشویی آسیب دیده

5- رفع مشکلات ورود و خروج کلید در تابلو

6- تعمیر و نصب انواع اینترلاکهای مکانیکی و الکتریکی

7- تعمیر کلیدهای هوایی فشار ضعیف

8- جایگزینی کلیدها و تجهیزات جدید با تجهیزات قدیمی و ایجاد تغییرات لازم در مدارات قدرت و کنترل

9- تعمیر کشوهای آسیب دیده در تابلوهای کشویی

10- تغییر مدارات در تابلو

تعمیر و نگهداری تجهیزات:

  • کاهش عمر تجهیزات

درگذشته عمر تجهیزات زمانی پایان می یافت که دیگر آن تجهیز قابل تعمیر نبود ولی در این زمان با توجه به پیشرفتهایی که هر روزه در زمینه تولید تجهیزات با دقت بالاتر- سرعت بیشتر – مصرف کمتر انرژی و قابلتیهای مشاهده وضعیت و برقراری ارتباط با سایر تجهیزات حاصل میشود معیارهای عمر تجهیزات تغییر یافته و تنها عملکرد تجهیز تعیین کنننده عمر آن نمی باشد بلکه پارامترهایی که در فوق ذکر شد با ورود تجهیزات جدید باید بررسی گردد.

  • افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری

امروزه تامین قطعات فرسوده تجهیزات قدیمی کار بسیار سختی  است زیرا سازندگان و تولید کنندگان تجهیزات با ارائه محصولات جدید کم کم تولید قطعات قدیمی را متوقف می نمایند چراکه باید اول ظرفیت تولید خود را به تجهیزات جدید اختصاص دهند دوم اینکه درخواست برای تجهیزات قدیمی کمتر شده لذا تولید آنها دیگر توجیح نخواهد داشت

  • ارتقاء فنی تجهیزات

با پیشرفت تکنولوژی نیاز به تجهیزات با امکان برقراری ارتباط آنها در شبکه های کنترلی و حرکت به سمت اتوماسیون و استفاده از رباطها اجتناب باپذیر است لذا ارتقاء تجهیزات همواره مد نظر باید قرار گیرد

  • قابلیت تطابق با استانداردهای روز

چنانچه تجهیزی فاقد استاندارد لازم باشد همواره مخاطراتی را در تولید ایجاد میکند لذا همواره در طول زمان و هنگام بهره برداری از تجهیزات تجاربی بدست می آید که منجر به افزایش دانش بشر شده و بر همین اساس استانداردها برای بهبود سطح ایمنی و ارتقاء کیفی محصولات تغییر می یابد ازاینرو باید از تجهیزاتی استفاده شود که قابلیت تطابق با استانداردهای روز را دارا باشد.